Ang pilipinas sa loob ng isang daang taon

Sa pagdating ng mga unang Europeo, sa pangunguna ni Fernando Magallanes noongmayroon nang mga raha hanggang sa hilaga ng Maynilana naging mga karugtungang-sangay ng mga kaharian ng Timog-Silangang Asya.

Ang ibig sabihin nito, ang pag-aaral sa kasaysayan ay kailangang isaalang-alang; una at higit sa lahat ang interes ng lahing Pilipino. Nagpatuloy ang mga Muslim sa pakikipagdigma at nagsagawa ng mga slave-raid laban sa mga Bisaya.

At umaasa si Rizal na magigising at mamumulat ang mga Pilipino sa katotohanan at kasamaan ng mga dayuhan. Subalit, humina ang mga kaharian sa Timog-Silangang Asya dahil sa mahigpit na alitan at hindi pagkakasundo.

Kawalan ng Katatagang Pampulitika Mahalaga rinang papel ng katatagang pampulitika upang tiyakin na hindi maikokompromiso ang interes ng sektor pang-ekonomiya. Nakamit ng Butuan ang katanyagan nito sa ilalim ng pamumuno ni Raha Sri Bata Shaja, na isang Budistang namumuno sa isang bansang Hindu.

Para sa mga nagnanais ng kalayaan ng kanyang bansa, ang bayan ay may tiyak na kalayaan noon. Binanggit din na sa panahong ,ang sitwasyon ay mas maigi. Atrasado at Dekadenteng Kultura Mahalaga ang papel ng kultura sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang bansa na umunlad at guminhawa.

JENLABS BUOD

Sa artikulong ito, isinaad na ang kahirapan ang pinakamatinding kalaban ng Pilipinas at tama nga si Rizal sa puntong iyon dahil ang kahirapan ang siyang nagdudulot o bumubunga sa mga masasamang gawain ng mga pilipino gaya ng pagnanakaw upang mabuhay.

Ang epekto ng ilang beses na pananakop ay nagbunga ng kaisipan na ang mga lahing may kakayahang manakop ay nakatataas.

Mayroong pwersang-militar, mabagal na komunikasyon sa pagitan ng Mexico at Espanya at ang paglalakbay ay delikado dahil ang dagat ay pinamumugaran ng mga pirata at mga kaaway ng Espanya.

José Rizal : ang Pilipinas sa loob ng isang daang taon

Kay Rizal tunay na nanalaytay at nasaksihan ang pagmamalasakit sa bayan. May mga pag-aalsa dito at doon. Tiniis rin ng mga karahanan ng Butuan at Cebu ang mga isinagawang slave-raid at nakipagdigma laban sa Kasultanan ng Maguindanao.

Naging makapangyarihan ang estadong ito dahil sa lokal na industriya ng panday-ginto at nagkaroon ito ng ugnayan at tunggaliang diplomatiko sa kaharian ng Champa. Subalit magsisilbi lamang itong hadlang kung ang katangian nito ay atrasado at dekadente. Dito pumapasok ang pananatili ng kahalagahan ng diwa ni Rizal, dahil ang ugaling nasyonalismo lamang, sa aking palagay, ang pinakamabisang paraan para mapanatili at patuloy na matamasa ang kalayaan.

Upang ito ay maisakatuparan, maraming mga programa at proyektong inilunsad ang pamahalaang lokal at nasyunal, mga pangrehiyon at pandaigdigang samahan ang binuo ng upang solusyunan ang problemang ito.Sa kanyang tanyag na sanaysay, Ang Pilipinas sa Loob ng Sandaang Taon na inspirasyon sa sanaysay na ito, binalik-tanaw niya muna ang nakaraan ng Pilipinas bago ito sakupin ng Espanya, pagkatapos ay hinimay nya.

Napakabigat na hamon para sa mga mamamayan ang pagkitil at pagsugpo sa malawakang kahirapan na dulot ng pananakop sa atin ng mga dayuhan sa loob ng sandaang taon partikular na ng mga Kastila. Balakid ito sa layunin ng bawat isa na umunlad at guminhawa ang buhay. PILIPINAS Sa loob ng isang daang taon Ako ay bahagi ng Gobyerno at kaya ang mga pagkakataon ng tagumpay ay isang tagumpay Pirro.

kung lihim na mga ulat. kung ano ang magiging ng Pilipinas sa loob ng isang siglo? Ang baterya ay ikinarga unti-unti.

at iyan ay sapat na upang ang mga mamamayan mawalan ng kanilang kalayaan at sa. Ang kamakailang pagtuklas sa mga kasangkapang bato at buto ng mga labi ng kinatay na hayop sa Rizal, Kalinga ay patunay na may mga sinaunang hominini sa bansataon na ang nakararaan.

Samantala, ayon sa mga naitalang labí ng tao sa bansa, maaaring dinayo na ng mga tao ang Pilipinas ilang libong taon na ang nakalipas. Sep 09,  · Ukol sa artikulong ito, itinatalakay dito ang pagbabago ng Pilipinas sa loob ng Isang daang taon.

Nakasaad dito na sinabi ni Rizal na walang ipagbabago ang Pilipinas sa loob ng taong ito na kung saan magdudusa parin ang Pilinas sa kahirapan.

Ang Pilipinas sa loob ng Sandaang Taon (ThePhilippines a Century Hence) kuya eto lng ha Ang unang bahagi ng sanaysay na ito ay .

Download
Ang pilipinas sa loob ng isang daang taon
Rated 4/5 based on 65 review